apskundimas

apskundimas
apskundìmas sm. (2) KI68, Š, Rtr, NdŽ, 1; L 1. Q30, DP166, R24,36, 31,48, Sut, N, I, Mapskųsti 1: Tą savo apskundimą dar prysyka patvirtino M.Valanč. Apsiėmė Šnėmanui už apskundimą gerai nugarą išmazgoti LC1883,7. Tu netiesam apskundimui netikėk BB2Moz23,1. Prieš vyresnį nepriimk apskundimo be dviejų arba trijų liudinykų Bt1PvTm5,19.refl. Sut, N prisipažinimas: Apsiskundimas arba išpažinimas tikras visų savo nusidėjimų kunegui S.Dauk. 2.apskųsti 3: Teismo nuosprendžio (sprendimo) apskundimas TTŽ. Tardytojo veiksmų apskundimas TTŽ. \ skundimas; apskundimas; įskundimas; nuskundimas; paskundimas; priskundimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apskundimas — apskundi̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apeliacija — apeliãcija sf. (1) 1. teis. teismo nutarimo apskundimas aukštesniajai instancijai, kuri turi teisę persvarstyti bylą iš esmės: Ir apeliãciją buvo padavę, o nieko nelaimėjo Gs. 2. kreipimasis į ką norint, kad palaikytų, patartų ir pan.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrodymas — sm. (1) → 1 atrodyti: 1. Žemėje buvau linkęs nelabai rūpintis savo atrodymu Mš. | Nei blizga, nei ko: visai kai palto atrodymas Str. 2. Mano atrodymu, jis doras žmogus rš. 3. žr. įrodymas 1: Šitas apskundimas ale pasiliko be atrodymo LC1880,19.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskundimas — nuskundìmas sm. (2) 1. refl. → nuskųsti 2 (refl.): Į jį kreipdavosi su nusiskundimais, prašydavo jo patarimų A.Vien. Jo nusiskundìmas sukėlė visų užuojautą NdŽ. Prasidėjo priekaištai, nusiskundimai likimu rš. 2. refl. apkaltinimas, skundas:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskundimas — paskundìmas sm. (2) → paskųsti: 1. N, NdŽ, DŽ1 Už paskùndimą audė tą skundeklę Krš. 2. refl. H, Sut, N, LL271,316, Rtr, NdŽ Kad čia jūsų su pasiskundimais daugiau nebūtų! Pt. Bevelijo dabar girdėti skurdžiausius pasiskundimus, gailingiausias… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priskundimas — priskundìmas sm. (2) → priskųsti: 1. KI67 Tokiu priskùndimu kaip neateis kratyti DūnŽ. | refl.: Sudmantas ir yra reikalinguosius prisiskundimo žingsnius dėlei pakoravojimo nukaltusiųjų … padaręs LC1887,22. 2. Sut Priskundimas ir gailėjimas už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skundimas — skundìmas sm. (2) Š, NdŽ, skùndimas (1) DūnŽ, skundìmasis (1) DŽ, skùndimos ind. → skųsti: 1. SD1166, SD399, Ch1PvKol3,13, H, N, K, Rtr Matyt, buvo skundìmas, kad suėmė Ėr. Už tus skùndimus reik tą žaltį prilupti Rdn. Su skùndimu tolie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įskundimas — įskundìmas sm. (2) Š, Rtr; I, LL23 → įskųsti: 1. NdŽ, DŽ1 Įskundimas teismui rš. Melagingas įskundimas TTŽ. Prisimink, šnipeli, valandą mirimo, matysi akyse žmonių anskundìmą (d.) Klt. 2. refl. NdŽ. skundimas; apskundimas; įskundimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Appellation — apeliacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Varžybų teisėjų kolegijos sprendimo apskundimas aukštesnei instancijai (varžybų vertinimo komisijai, miesto, šalies teisėjų kolegijai). Apeliacija taikoma, kai pažeidžiamos varžybų… …   Sporto terminų žodynas

  • Berufung — apeliacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Varžybų teisėjų kolegijos sprendimo apskundimas aukštesnei instancijai (varžybų vertinimo komisijai, miesto, šalies teisėjų kolegijai). Apeliacija taikoma, kai pažeidžiamos varžybų… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”